Return Policy  • Pemulangan barang belian boleh dilakukan hanya jika terdapat kesilapan penghantaran ataupun kerosakan yang berpunca dari pihak kami.
  • Setiap barang belian yang ingin ditukar atas sebab yang dinyatakan pada nombor satu (1) harus dilakukan dalam masa 7 hari dari tarikh penghantaran.
  • Setiap barang belian yang bersebab seperti yang dinyatakan pada nombor satu (1) yang ingin ditukar harus disertakan nombor pesanan (order number yang terdapat di dalam sistem pembelian Tok Syed Distribution) sebagai bukti pembelian.
  • Tiada polisi pemulangan wang (refund policy).
  • Barang belian yang ditukar haruslah memiliki nilai yang sama dengan barang baharu dan tiada pulangan wang jika barang yang baharu mempunyai nilai yang kurang daripada barang asal.
  • Tok Syed Distribution berhak menentukan keputusan akhir.
  • Tok Syed Distribution berhak menukar polisi ini pada bila-bila masa.

Sila hubungi pihak kami untuk sebarang pertanyaan berkenaan Polisi Pemulangan. Pihak kami sedia membantu.

Terima kasih.