Privacy Policy
Privacy Anda
Laman ini menerangkan "privacy policy" kami di mana ia merangkumi apa yang digunakan dan juga perlindungan ke atas maklumat pelanggan yang dihantar. 

Data Yang Dikutip
Tiada data peribadi yang dikutip ketika anda melayari laman sesawang ini kecuali yang diberikan melalui kaedah opt-in melalui email. 

Apa Yang Terjadi Jika Saya di-"Link"kan ke Laman Lain?
Laman ini mungkin mengandungi link ke laman yang lain juga. Maka "privacy policy" ini juga tertakluk kepada laman kami dan anda harus sedar bahawa laman web lain juga mungkin mempunyai deklarasi privacy policy yang mungkin berbeza dari kami. Dan kami sangat merekomendasi terlebih dahulu anda membaca sebaik mungkin terma privacy policy dari mereka. 

Perubahan terhadap Privacy Policy Ini.
Jika privacy policy ini berubah (untuk masa hadapan), maka ia akan di-update terus di laman ini. Selalulah berkunjung pada laman ini untuk memastikan anda mendapat dan menyetujui terma semasa privacy policy yang telah kami tentukan.